Mannerheimin Lastensuojeluliiton päämäärät ja toimintaperiaatteet

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin, vaikuttava, valtakunnallinen kansalaisten järjestö, joka toimii lasten, nuorten ja lapsiperheiden oikeuksien ja etujen hyväksi.

Kansalaisten järjestönä MLL edistää lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tasapainoisiksi ihmisiksi sekä lapsiperheiden hyvinvointia tarjoamalla vertaistukea ja luomalla osallistumismahdollisuuksia eri elämäntilanteissa.
Lapsen etua ajavana vaikuttajajärjestönä MLL kehittää ja vahvistaa lapsuutta suojelevaa kasvatuskulttuuria.

MLL:n päämäärät

 • Lapsi on osallinen ja näkyvä yhteiskunnan jäsen.
 • Jokaisella lapsella on hyvä, onnellinen ja turvallinen kasvuympäristö.
 • Vanhemmuus ja yhteinen kasvatustyö saavat arvostusta ja tukea.
 • Vapaaehtoistyö, toisen auttaminen, välittäminen ja yhteisen vastuun kantaminen ovat yhteiskunnan näkyviä arvoja.
 • Lapsuuden tueksi vahvistuu sukupolvien ketju.

MLL:n arvot

 • Lapsen ja lapsuuden arvostus
 • Yhteisvastuu
 • Inhimillisyys
 • Suvaitsevaisuus

MLL:n toimintaperiaatteet

 • Lapsen näkökulman huomioon ottaminen
 • Osallisuus
 • Arjen arvostus
 • Vapaaehtoisten ja ammattilaisten kumppanuus
 • Yhteistyöhakuisuus
 • Avoimuus
 • Tekemisen riemu
 • Ilo
 • Näkyvyys
 • Riippumattomuus
 • Hyvä taloudenhoito